top of page
IMG_2793.jpg

OPEN HOUSE STOCKHOLM 

DIGITALT PROGRAM 2022

Opalen.jpg

Opalen i Täby Park

Blandstaden är en hett eftertraktad modell för att bygga moderna städer. I hyresrättskvarteret Opalen i Täby Park tar Skanska uppgiften på allvar och för blandningen ända ner till lägenhetsnivå. Mångfalden av boendeformer är en viktig aspekt av blandstaden. Invånarna får flexibilitet att flytta mellan bostäder som passar olika livsfaser och livssituationer inom samma område.  

Opalen har fått särskilt fokus på mötesplatser som uppmuntrar gemenskap mellan de boende. Det är del i en större avsikt för Täby Park: att bygga bort ofrivillig ensamhet. Innergården får en liten lekplats, pergola och sittplatser där det blir naturligt att mötas. En extra fin finess är den stora takterrassen där hyresgäster från alla fyra husen kan samlas, med utsikt över blandstaden.

Kvarteret Scilla i Täby Park

På en perfekt plats i Täby Park, mitt emellan tre parker och på ett mysigt torgläge, hittar du kvarteret Scilla, ett netto-nollenergihus. Upptäck nybyggda ljusa hem med så stora krav på hållbarhet att kvarteret räknas till en av de mest hållbara byggnaderna i Sverige idag. Här kan du njuta av både småstadslivets trevliga utbud och sköna dagar på en gräsmatta eller lekplats. Två gemensamma takterrasser gör soliga dagar och ljusa kvällar till något extra. Välkommen till en bättre framtid i Täby Park.
 

Eftersom kvarteret är ett netto-nollenergihus och därför har ett ovanligt stort fokus på hållbarhet ställs det hårda krav på energiförbrukningen och på produktionen. Huset kommer att generera lika mycket förnybar primärenergi som det förbrukar. Därför har fastigheten bland annat solceller på taken, effektiva fönster och bra isolering.

Scilla.jpg

Häng med till nya Campus Albano digitalt

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

Albano_GataC.jpg
medborgarhuset.jpg

Följ med in i Medborgarhusets nyrenoverade lokaler!

Medborgarhuset har genomgått en omfattande renovering under åren 2016-2020. Våra guider berättar om vad som hänt i huset under renoveringen, vad är nytt och vad är bevarat. Få en unik video-visning av husets lokaler som vanligtvis inte är öppna för allmänheten.

Hagastaden

Hagastaden växer fram ovanpå en avancerad överdäckning av motor- och järnväg mellan Vasastan och Karolinska. Redan bor över 4000 personer här och området har lockat till sig ett kunskapsintensivt näringsliv inom life science. Här finns exempel på arkitektur i framkant; Stockholms högsta bostadshus, Norra Tornen, Aula medica och Cederhusen helt byggda i trä. Kom och få en inblick i vad området har varit, är och ska bli. 2030 är Hagastaden färdigbyggd.

Hagastaden 2021 Foto Lennart Johansson Stockholms stad.jpg
Norra-Djurgårdsstaden_02_Bild_Eva-Nielsen_Stockholms-stad.jpg

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

 

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken och Hjorthagen i norr till Värtahamnen och Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för hamnverksamhet, gasproduktion och annan industriverksamhet.

  • nyhetsbrev_edited
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page