top of page
karta_edited.png
IMG_2793.jpg

Open House Europe

Ett samarbete för att utbyta idéer med andra Open House-städer och dela med sig av erfarenheter för att tillsammans kunna jobba mot vårt gemensamma mål - att skapa en bättre festival för allmänheten.

Open House Europe är ett treårigt samarbetsprojekt mellan 13 europeiska Open House-städer med en gemensam vision om att främja arkitektur och samhällsbyggnad som en positiv förändringskraft.

Open House Europe syftar till att samarbeta och utveckla kommande festivalers arbete med hållbarhet, tillgänglighet och inkludering men också att bidra till en mer öppen debatt kring arkitektur och stadsbyggnad. Syftet är även att introducera samarbetssätt för kunskapsdelning, engagera publik och öka den kulturella tillgängligheten.

Partners: Open House Athens, Open House Bilbao, Open House Brno, Open House Dublin, Open House Essen, Open House Lisboa, Open House Milano, Open House Praha, Open House Slovenia, Open House Stockholm, Open House Tallinn, Open House Thessaloniki, Open House Vilnius.

Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen.

Koordinator: Architektūros fondas

OHEu_LOGO_EN_Main_BLACK_Transparent.png

Många spännande aktiviteter

Open House Europe har introducerat en rad nya aktiviteter och evenemang som anordnas över hela kontinenten. Projektet omfattar bland annat årliga möten i olika europeiska städer, ett volontärutbytesprogram, en digital plattform, tävlingar och en rad innovationer i Open House-festivalerna.

Volontärsutbyte

Volontärsutbytesprogrammet innebär att volontärer från partnerstäderna inom Open House Europe får möjligheten att åka på volontärsutbyte till en annan partnerstad och delta i deras lokala festival. År 2023 tar Open House Stockholm emot åtta utbytesvolontärer.

Visual Stories

Besökarna vid festivalerna kan delta i öppna utlysningar för Visual Stories som uppmuntrar till att utforska och tolka de årliga teman för Open House Europe genom sina egna erfarenheter och kunskaper som förvärvats under Open House-helgerna. Se Visual Stories 2023

4. Hållbarhet.png

Open House Europe-tema 2023: Hållbarhet

I en tid präglad av miljömässiga utmaningar och socialt ansvarstagande är det nödvändigt att ha fokus på hållbarhet. Genom att belysa hållbarhetens olika dimensioner inom arkitektur och stadsbyggnad strävar vi efter att inspirera till en mer ekologiskt medveten och socialt inkluderande stadsmiljö, som kan tjäna både dagens och framtidens generationer.

 

I Open House Stockholms festivalprogram hittar du denna symbol vid varje programpunkt som har tema hållbarhet.

bottom of page