karta_edited.png

SPANISH

¿Qué utilizas para dibujar?


Software: Paint tool Sai v2 or Clip Studio Paint Editar: Adobe Photoshop 2020 Hardware: Xp-Pen Artist 15.6 Pro
¿Puedo publicar tus dibujosen mis redes sociales personales?


Si, siempre en cuando: Mi marca de agua no sea eliminada o recortada. Haya un link a alguna de mis redes sociales en la descripción.
Haces encargos gratuitos o intercambios de arte?


No, por el momento no tengo el tiempo. ¡Espero poder hacerlos en un futuro!

ENGLISH

What do you use to draw


Software: Paint tool Sai v2 or Clip Studio Paint Editing: Adobe Photoshop 2020 Hardware: Xp-Pen Artist 15.6 Pro
Can I repost your art?


Yes, you can repost under the following conditions: My watermark is not covered or cropped off. A link to my sites & original artwork is easily found in the description.
Do you take art requests or art trades?


No, I sadly don't have time. Hopefully in the future!

alexandrarosén.jpg

"För oss på Skanska som bygger och utvecklar för ett bättre samhälle är detta ett riktigt spännande initiativ. Open House möjliggör för allmänheten att se både nya och historiska platser i staden som annars inte är tillgängliga. Därigenom får vi feedback från en bred publik på hur man vill se Stockholm utvecklas vidare mot en hållbar framtid."

Alexandra Laurén

Vice VD Skanska Sverige

Ambassadör för Open House Stockholm

"Vår stadsbild förändras. Alltid. Just nu mer än nånsin. Butiksdöden skapar tomma ytor och diskussionerna är höga om hur vår närmiljö ska se ut när klimatet utmanar. Jag uppskattar verkligen att Open House öppnar upp stadens rum. Här kan man se privata lösningar och gemensamma ytor - både historiskt och framåtblickande. Ett bra sätt att få koll på arkitektur i ditt närområde."

Stefan Nilsson, Trendstefan

Trendexpert och gallerist

Ambassadör för Open House Stockholm

Stefan Nilsson.jpg

VANLIGA FRÅGOR & SVAR