top of page
Opalen.jpg

Skanska
Opalen i Täby Park

Blandstaden är en hett eftertraktad modell för att bygga moderna städer. I hyresrättskvarteret Opalen i Täby Park tar Skanska uppgiften på allvar och för blandningen ända ner till lägenhetsnivå. Mångfalden av boendeformer är en viktig aspekt av blandstaden. Invånarna får flexibilitet att flytta mellan bostäder som passar olika livsfaser och livssituationer inom samma område.  

 

Opalen har fått särskilt fokus på mötesplatser som uppmuntrar gemenskap mellan de boende. Det är del i en större avsikt för Täby Park: att bygga bort ofrivillig ensamhet. Innergården får en liten lekplats, pergola och sittplatser där det blir naturligt att mötas. En extra fin finess är den stora takterrassen där hyresgäster från alla fyra husen kan samlas, med utsikt över blandstaden.

Läs mer Skanska och deras projekt på skanska.se

Fakta

  • Ort: Täby

  • Projekttyp: Bostad

  • Entreprenör: Skanska

  • Kund: Heba Fastighets AB

  • Arkitekt: Varg Arkitekter

Opalen.jpg
bottom of page