top of page
Norra-Djurgårdsstaden_01_Bild_Eric_Cung-Dinh_Stockholms-stad.jpg

STOCKHOLMS STAD
NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

 

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken och Hjorthagen i norr till Värtahamnen och Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för hamnverksamhet, gasproduktion och annan industriverksamhet.

Besök området i 360° nedanför eller klicka här om du är på mobilen!

Guidning genom gasverket

Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Se klippet nedan för en tur genom östra Gasverket. 

Hållbarhetsprofilerat

2009 beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett hållbarhetsprofilerat område, med uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går, för att vara ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. 

På den här sidan norradjurgårdsstaden2030.se kan du följa projektets hållbarhetsarbete, ta del av siffror, hur vi arbetar och all dokumentation som program och tidigare hållbarhetsredovisningar.

bottom of page