top of page
Hagastaden 2021 Foto Lennart Johansson Stockholms stad.jpg

HAGASTADEN
STOCKHOLMS STAD

Hagastaden växer fram ovanpå en avancerad överdäckning av motor- och järnväg mellan Vasastan och Karolinska. Redan bor över 4000 personer här och området har lockat till sig ett kunskapsintensivt näringsliv inom life science. Här finns exempel på arkitektur i framkant; Stockholms högsta bostadshus, Norra Tornen, Aula medica och Cederhusen helt byggda i trä. 

Norra Stationsområdet ska bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna.

Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens visionsprogram, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. Redan under tidigt 2000-tal pekades Norra Stationsområdet ut som ett potentiellt stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt utvecklade Karolinska Institutet en idé om att skapa ett centrum för biovetenskaplig forskning i en attraktiv miljö. Stockholms stad och Solna stad bestämde sig då för att gemensamt satsa på det nya området som ska bli Hagastaden.

Genom överdäckning av motorväg och järnväg ska det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. 6000 nya bostäder (varav 3000 i Stockholms stad) och 50 000 arbetsplatser (varav 14 000 i Stockholms stad) ska rymmas i Hagastaden när det står färdigt. Stadsdelen integreras med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som öppnades 2016. Högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster. 

Se filmen längst ner för att veta mer om överdäckningen.

Fakta

  • Byggtid: 2010–2030

  • Yta: 96 hektar, varav 30 hektar inom Stockholms kommungräns.

  • Antal nya bostäder: 6 000 totalt. Av dessa uppförs 3 000 i Stockholm.

  • Antal arbetsplatser: 50 000, varav 14 000 nya byggs i Stockholm.

  • Investeringar: Sammantaget 67 miljarder. Stockholms stads investering uppgår till cirka 10 miljarder.

  • Vem: Stockholms stad, Solna stad, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet, Akademiska Hus, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City Foundation, och ett antal privata byggherrar är med och skapar Hagastaden.

Flygbild Hagastaden 2021 foto Lennart Johansson Stockholms stad.jpg
bottom of page