top of page

Open House
Stockholm 2022

Kräftriket - från djurklinik till kontor

Guidad visning inomhus

 Fredag: 

Stängt

 Lördag: 

kl 15

 Söndag: 

Stängt

Johan Fowelin

Foto: 

Tema:

Arkitektur - nu & då

Från djurklinik till kontor
En tidigare klinik för Veterinärhögskolan har byggts om till kontor för Akademiska hus. Den grönklassade byggnaden från fyrtiotalet ritades av Gunnar Asplund och Joel Lundekvist och har tidigare innehållit avdelning för bland annat operation, förlossning och försöksdjur. Byggnaden är låg med ett stort karaktäristiskt tak uppförd kring en innergård där djuren kunde släppas. Projektets kärna har varit att lyfta fram byggnadens inneboende kvaliteter efter tidigare oömma ombyggnader och samtidigt skapa en modern och inspirerande arbetsplats som är flexibel och hållbar över tid.
Utvändigt har utmaningen varit att öppna upp byggnaden för mer dagsljus utan att förvanska den kulturhistorisk intressanta byggnaden. Mot gatan har det inneburit få ingrepp med endast uppglasning i de befintliga portarna och foderluckorna. Mot gården som inte varit lika känslig och redan kraftigt förvanskad, har diskreta takfönster tillkommit i liv med takfall och tegelpannor, utförda utan ingrepp i den ursprungliga stommen. Alla ingrepp är därmed fullt reversibla i framtiden.
Invändigt har vi arbetat för att modernisera och plocka fram mycket av byggnadens ursprungliga karaktär som idag var kraftigt förvanskad i tidigare ombyggnader. Byggnadens stomme med tjocka bärande väggar framhävs och nya tillägg är utförda i nedtonade naturliga material som ligger nära det ursprungliga och som kommer ge byggnaden en lång livslängd. Den ursprungliga planlösningen som ritades för djurhållning med fållor i olika storlekar har behållits och tillåtits påverka lokalprogrammet för att på bästa sätt ta vara på byggnadens inneboende kvaliteter.
Stort fokus har legat på återbruk där till exempel rivningsmaterial från tidigare ombyggnader kunnat användas för specialsnickerier, befintliga möbler renoverats och återanvänts. På gården har återbrukade stenplattor från Akademiska Hus egna projekt och fastighetsbestånd använts för att skapa ett nytt och levande mönster i stenläggningen.

Mer fakta om objektet

Byggnadsår

2020-2021

Fastighetsägare

Akademiska Hus

Arkitekt

Marge Arkitekter AB

Kräftriket 16 A, 114 19 Stockholm

Typ av visning

Guidad visning inomhus

Föranmälan

Nej

Mat i närheten

Vi bjuder på kaffe.

Tillgång till WC

Ja

Tillgänglighet

Rullstolsanpassat

Språk

Svenska

P.S. Du har väl inte missat att det finns fler bilder på objektet eller att du kan få en vägbeskrivning till det i kartan längst ner på sidan?

Om platsbokning finns tillgänglig hittar du till bokningssidan genom att trycka på ikonen i faktarutan.

Karta
bottom of page