1/10, flera tider

|

Slakthusområdet/Globen

Slakthusområdet

Under sin hundraåriga historia har Slakthusområdet inte bara utgjort hjärtat i Stockholms matproduktion, utan även präglats av en stark entreprenörsanda.

Slakthusområdet

Tid och plats

1/10, flera tider

Slakthusområdet/Globen, Hallvägen 9, 121 62 Johanneshov, Sverige

Om evenemanget

Under sin hundraåriga historia har Slakthusområdet inte bara utgjort hjärtat i Stockholms matproduktion, utan även präglats av en stark entreprenörsanda. Nu släpps nytt ljus och liv in i ett område som legat dolt bakom stängsel och grindar. Här läggs grunden för en helt ny stadsdel, som stolt tar sitt mathistoriska arv in i framtiden – samtidigt som den öppnar upp för nya dynamiska mötesplatser, kulturupplevelser, arbetsplatser och boendeformer. En levande, vibrerande stadsdel, som inte låter sig definieras och tillrättaläggas, utan snarare formas av de som bor, jobbar och rör sig där. Som växer, förändras och förnyar sig organiskt, precis som en stadsdel ska göra. Här luckras gränserna upp mellan dag och natt, mellan hus och gata. Här utvecklas framtidens sätt att bo, arbeta, mötas, äta, umgås och skapa. Här finns storstadens unika, ständigt skiftande utbud, men också närhet och gemenskap.

Dela detta evenemang