top of page
Medborgarhuset_Anastasia Angeli_01.jpeg

Open House Stockholm

Konceptet Open House grundades i London 1992. Målet var att öka förståelsen kring arkitektur och stadsbyggnad. Därför bjöds Londons invånare in till öppet hus där de kunde ta del av stadens byggnader.

logo3.jpg
imageedit_14_7726277781.png
Logo 2.png
Logo 1.png

Grundare Open House Stockholm

Open House Stockholm grundades 2015 av fyra olika organisationer med samma syfte. Dessa fyra organisationer var Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. Idag är Samhällsbyggnadslänken vid KTH och Samhällsbyggarna representerade i den verksamma styrelsen. 

Medlemsföreningar i Open House Stockholm 2023:
Samhällsbyggnadslänken vid KTH
Samhällsbyggarna
Stockholms Byggnadsförening

Föreningen för Samhällsplanering

Styrelsen OH 2022.png

Open House Stockholms styrelse

Open House Stockholm styrelse består bland annat av representanter från festivalens medlemsföreningar
organisationer och allmänheten.

Styrelsen 2022, från vänster på bilden: 

Joanna Messmer, projektchef, adjungerad ledamot
August Michael, medborgarrepresentant, ledamot

Alexander Yü, Samhällsbyggarna, ledamot

Lisa Enbom, medborgarrepresentant, ledamot

Johan Berg, ordförande, Samhällsbyggnadslänken vid KTH

Carl Johan Casserberg, Föreningen för Samhällsplanering, ledmot

Camilla Löfgren, vice ordförande, ledamot
Karin Ahlzén, ledamot

Open House Stockholm Ambasadörer

3.jpg
4.png
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page