OPEN HOUSE STOCKHOLM GRUNDARE

logo3.jpg
imageedit_14_7726277781.png
Logo 2.png
Logo 1.png

Konceptet Open House grundades i London 1992. Målet var att öka förståelsen kring arkitektur och stadsbyggnad. Därför bjöds Londons invånare in till öppet hus där de kunde ta del av stadens byggnader. Open House Stockholm grundades 2015 av fyra olika organisationer med samma syfte. Dessa fyra organisationer var Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. Idag är Samhällsbyggnadslänken vid KTH och Samhällsbyggarna representerade i den verksamma styrelsen. 

Medlemsföreningar i Open House Stockholm 2021:
Samhällsbyggnadslänken vid KTH
Samhällsbyggarna
Stockholms Byggnadsförening

Föreningen för Samhällsplanering

STYRELSEN 2021

Mötesrum

Open House Stockholm styrelse består bland annat av representanter från festivalens grundande
organisationer och allmänheten.

Styrelsen 2021: 

Johan Berg, Ordförande, Samhällsbyggnadslänken vid KTH

Camilla Löfgren, Vice ordförande, ledamot

Lars Strömgren, Kassör, Samhällsbyggarna
Karin Ahlzén
, ledamot

Julia Matwinska, ledamot

Lisa Enbom, medborgarrepresentant, ledamot

Ina Andreolli, medborgarrepresentant, ledamot

Joanna Messmer, Projektchef, adjungerad ledamot

Inom kort visas här en bild på styrelsen.