• Instagram
  • Twitter
  • Facebook

OPEN HOUSE STOCKHOLM - GRUNDARE

Konceptet Open House grundades i London 1992. Målet var att öka förståelsen kring arkitektur och stadsbyggnad. Därför bjöds Londons invånare in till öppet hus där de kunde ta del av stadens byggnader. Open House Stockholm grundades 2015 av fyra olika organisationer med samma syfte. Dessa fyra organisationer var Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. Idag är samtliga representerade i den verksamma styrelsen. 

STYRELSEN 2020

Från vänster främre raden: 

Joanna Messmer, Projektledare

Julia Matwinska, Samhällsbyggarna

Åsa Engwall, Ordförande

Katarina Schön, Stockholms Byggnadsförening

Inte med på bilden:

Vendela Folke, Representant för allmänheten


Open House Stockholm styrelse består av representanter från festivalens grundande
organisationer Samhällsbyggarna

SamhällsbyggnadslänkenStockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening och allmänheten.

Från vänster bakre raden: 

Lars-Edwin Andersson, Representant för allmänheten

Per Fransson, Samhällsbyggnadslänken vid KTH

Andy Nettleton, Stockholms Arkitektförening

 

 

 


© 2021 OPEN HOUSE STOCKHOLM

Projektledning av

Grundare av Open House Stockholm