top of page
Slakthusområdet skylt_Foto Atrium Ljungberg.jpg

SLAKTHUSOMRÅDET

Under sin hundraåriga historia har Slakthusområdet inte bara utgjort hjärtat i Stockholms matproduktion, utan även präglats av en stark entreprenörsanda. Nu släpps nytt ljus och liv in i ett område som legat dolt bakom stängsel och grindar. Här läggs grunden för en helt ny stadsdel, som stolt tar sitt mathistoriska arv in i framtiden – samtidigt som den öppnar upp för nya dynamiska mötesplatser, kulturupplevelser, arbetsplatser och boendeformer. En levande, vibrerande stadsdel, som inte låter sig definieras och tillrättaläggas, utan snarare formas av de som bor, jobbar och rör sig där. Som växer, förändras och förnyar sig organiskt, precis som en stadsdel ska göra. Här luckras gränserna upp mellan dag och natt, mellan hus och gata. Här utvecklas framtidens sätt att bo, arbeta, mötas, äta, umgås och skapa. Här finns storstadens unika, ständigt skiftande utbud, men också närhet och gemenskap.

Välkommen på en guidad tur genom Slakthusområdet, där Atrium Ljungberg berättar om platsens utveckling och visionen om Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser.

Fastighetsägare: Atrium Ljungberg

Hemsida: Al.se/slakthusomradet

Samling utanför Stockholm Roast.

  • Café, fik eller restaurang finns i närheten

Foto: Atrium Ljungberg  

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page