top of page

Urbanistica podcast: Inkludering och medborgardialog

Open House Stockholms projektchef Joanna Messmer och ordförande Niklas Svensson, affärsutvecklingschef på Tengbom, gästade Urbanistica podcast och pratade om demokrati och allmänhetens delaktighet i stadsutvecklingsprocesser. Podcasten drivs av vår ambassadör Mustafa Sherif. 


Niklas tillträdde rollen som ordförande för Open House Stockholm under 2024 men har länge varit engagerad i föreningen. Han har tidigare varit verksam som styrelseledamot och i valberedningen för Open House Stockholm, men också deltagit som utställare och visat upp bland annat Tengboms arkitektkontor och andra spännande projekt. Med en bakgrund hos Stockholms stad har han även lång erfarenhet av att arbeta med frågor som demokrati och inkludering, och lyfter att dessa är en av de viktigaste hörnstenarna i begreppet social hållbarhet. 


Open House Stockholms festival, som äger rum första helgen i oktober varje år, är ett tillfälle för branschen att tillgängliggöra staden och arkitekturen för sina medborgare och skapa ett naturligt forum för dialog och kunskapsöverföring. Niklas menar att det är genom medborgardialog som man kommer åt ytterligare ett lager i att förstå förutsättningarna och möjligheterna på en plats, och på så sätt ges ett bredare perspektiv och förståelse som arkitekt. Joanna lyfter även att festivalen är en arena för samtal under avslappnade former mellan yrkesverksamma och allmänheten. Detta ger möjlighet att diskutera och ställa frågor vilket bidrar till att öka förståelsen för stadsutvecklingsfrågor och på så sätt även till ökad demokrati och delaktighet i stadens utveckling. Niklas beskriver hur det är att vara utställare: "Det var jättekul, vår resa började med att vi blev inspirerade av att man hade börjat visa offentliga rum – Då tänkte jag, vad kul, Open House behöver inte bara vara hus utan det kan också vara annat." Det året visade Tengbom upp två trappor som Niklas beskriver som "lite udda men väldigt kul."


Det är inte för sent att anmäla sitt intresse för att delta som utställare i årets festival, Joanna uppmanar alla intresserade att anmäla sig. Antingen redan i år eller för festivalen 2025. “Var stolta och visa upp det ni har”

Niklas medskick till de som funderar på att bli utställare är att det “framförallt är kul och ganska okrångligt” att delta. Till allmänheten vill han även förmedla att festivalen är en möjlighet att se sin stad på ett annat sätt och att man får se saker som man aldrig hade tänkt att man skulle gå till tidigare.

Håll utkik, fler avsnitt kommer med Open House Stockholm och Urbanistica podcast kommer!

Comments


  • nyhetsbrev_edited
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page