top of page

Open House Europe samarbete

Uppdaterat: 21 apr. 2023


Vi är glada att berätta att vi går in i ett samarbetsprojekt med 11 andra Open House städer i Europa!


Nu i mars drar Open House Europe, igång som syftar till att samarbeta och utveckla kommande festivalers arbete med hållbarhet, tillgänglighet och inkludering och bidra till en mer öppen debatt kring arkitektur och stadsbyggnad. Det kommer framöver ske många spännande aktiviteter kopplat till samarbetet som sträcker sig över hela Europa.Lanseringnsevenemaget för Open House Europe äger rum den 3 mars och kommer finnas tillgänglig digitalt. Håll utkik på våra kanaler för mer information!


Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.


Partners: Open House Athens, Open House Bilbao, Open House Brno, Open House Dublin, Open House Essen, Open House Lisboa, Open House Milano, Open House Slovenia, Open House Stockholm, Open House Tallinn, Open House Thessaloniki, Open House Vilnius.


Koordinator: Architektūros fondasComments


bottom of page