top of page

Föreningen för Samhällsplanering är ny medlem i Open House Stockholm

Vi välkomnar Föreningen för Samhällsplanering som ny medlem i Open House Stockholm.

Vi är glada att kunna utöka vårt nätverk med ytterligare en förening som verkar inom vår bransch.


”Föreningen för Samhällsplanering (FFS) vill väcka intresse och skapa förståelse för samhällsplaneringens viktiga roll. Som ny medlem i Open House Stockholm kan vi aktivt delta i en verksamhet som varje år lockar stora mängder Stockholmare att gå man ur huse för att upptäcka och utforska stadsrum, våra offentliga platser och byggnader, deras historia och hur staden planerats och förändras genom tiden. Det är med stor glädje vi tar plats i den här gemenskapen", säger Carl Johan Casserberg, styrelseledamot i FFS Stockholm-Mälardalen.Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en organisation för alla som är intresserade av planering för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö och hållbarhet, lokal- och regional utveckling och stadsbyggnad. Föreningen grundades 1947 och ger bland annat ut tidskriften PLAN.

Коментарі


bottom of page