top of page

Följ med i gaming-spåret under Open House/Join the gaming track during Open House

Mycket har hänt de senaste åren och staden förändras hela tiden, nya behov skapas. Ni har säkert sett att allt fler unga och andra intresserade flockas vid den spännande miljön för e-sport och spelutveckling som Stockholm erbjuder. Vårt stadslivet får en helt ny dimension, genom digitalisering utvecklas vårt samhälle och nya miljöer inom samhällsbyggnad skapas.

Under Open House-helgen finns möjlighet att besöka de eklusivaste och häftigaste miljöerna. Följ med och ta del av staden ur ett e-sports- och spelutvecklingsperspektiv. Besök Dreamhack, Ninjas in Pyjamas, Space Stockholm och Quality Hotel Globe.


E-sportspåret är en del av Open House Stockholm med start 2022.


Du hittar länkar till visningarna nedan:A lot has happened in recent years and the city is constantly changing, new needs are created. You have probably seen that more and more young people and other interested people are gathering at the exciting environment for e-sports and game development that Stockholm offers. Our city life has takes on a completely new dimension, through digitization our society develops and new environments in the built environment are created.

During the Open House weekend, there is the opportunity to visit the most exclusive and coolest environments. Come along and experience the city from an e-sports and game development perspective. Visit Dreamhack, Ninjas in Pajamas, Space Stockholm and Quality Hotel Globe.


The e-sports track is part of Open House Stockholm starting in 2022.


You will find the links to the tours below:


Space Stockholm http://www.openhousestockholm.com/objekt-2022-1/space---digitalt-kulturcenter Begränsat antal platser. Observera att vissa visningar kräver föranmälan.


Limited number of seats. Please note that some tours require advance registration.
Comments


  • nyhetsbrev_edited
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page