top of page

Arkitektur och samarbete: Open House Europas toppmöte i Lissabon

Det första årliga toppmötet för Open House Europe har hållits i Lissabon och som värd för mötet stod Lisbon Architecture Triennale. Mötet är en sammankomst för arrangörerna av Open House-festivaler, arkitekturintresserade, studenter och yrkesverksamma. Målet är att underlätta utbyte och samla perspektiv och expertis från olika kunskapsområden.

Open House Europe är ett internationellt samarbetsprojekt med medfinansiering från Europeiska Unionen. I år hölls det första toppmötet som innehöll ett livligt program med tre offentliga panelsamtal, guidade turer, workshops, utställningar och filmvisningar. Under dagarna utbyttes kunskap och erfarenhet och det var ett gyllene tillfälle att mötas och lära från varandra.

 

Under första dagen hölls seminarier och workshops där tankar och erfarenheter delades samt diskussioner om tillgänglighet kopplat till våra Open House-festivaler.

Dag två öppnades dörrarna för de publika programpunkterna där ett panelsamtal hölls om styrning, arkitektur och hållbarhet. Efteråt följde mingel och utställningen Visual Stories, där besökare under festivalerna runt om i Europa skickat in foto, film och grafik och blivit utvalda efter att ha uttryckt Open House Europas slogan ”Building Futures Together” på sitt eget konstnärliga vis.

Tredje dagen bjöd på två panelsamtal om hållbarhet inom stadsplanering samt hur vi kan uppnå hållbarhet inom arkitektur. Vår ambassadör Mustafa Sherif modererade det första panelsamtalet och briljerade! Panelsamtalen finns att se i efterhand på Open House Europe Youtube-kanal.

 

Efter panelsamtalen hölls en workshop om vertikala urbana odlingssystem och studiebesök på det helt nya studentboendet vid Lisbon Public University i Cidade Universitária. Dagen avslutades med middag och nätverkande med representanter och särskilt inbjudna.

Den sista och avslutande dagen bjöd på en föreläsning med vår ambassadör Mustafa Sherif kopplat till temat för 2024: inkludering och tillgänglighet. Avslutningsvis hölls en workshop om hur temat ska implementeras i de olika samarbetspartnernas lokala festivaler.


Dagarna har varit väldigt inspirerande och vi tar med oss många tankar och insikter som vi hoppas kunna implementera i Open House Stockholms festival.


Om Open House Europe

Open House Europe är ett treårigt samarbetsprojekt mellan 12 europeiska Open House-städer med en gemensam vision om att främja arkitektur och samhällsbyggnad som en positiv förändringskraft.


Open House Europe syftar till att samarbeta och utveckla kommande festivalers arbete med hållbarhet, tillgänglighet och inkludering men också att bidra till en mer öppen debatt kring arkitektur och stadsbyggnad. Syftet är även att introducera samarbetssätt för kunskapsdelning, engagera publik och öka den kulturella tillgängligheten.


Projektet omfattar för närvarande Open House-festivaler i Aten, Bilbao, Brno, Dublin, Essen, Stockholm, Lissabon, Slovenien, Milano, Tallinn, Thessaloniki och Vilnius, genomförs årligen av 11 kulturella organisationer över hela kontinenten. År 2024 kommer Open House Europe att välkomna nya partners som organiserar festivaler i Prag och Wien, samt gäststäderna Köpenhamn, Tirana och Zagreb.


Projektet koordineras av Architektūros fondas och medfinansieras av Europeiska Unionen.

Comments


  • nyhetsbrev_edited
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page