top of page

Open House Stockholm 2023

Open House Stockholm

Potentiell underrubrik

 Fredag: 

Fredag: 

 Lördag: 

Fredag: 

 Söndag: 

Fredag: 

Stadsodlingen Odla Ihop Tanto

Foto:

Odla Ihop

Föreningen Odla Ihop visar och berättar om sin urbana matpark och pedagogiska permakulturträdgård för stadsodling i Tanto.

Tema:

Hållbarhet, Stadsliv

Intresset för stadsodling har ökat starkt på senare tid. Stadsodling är ett sätt att trygga stadens matproduktion, verka för ökad biodiversitet i staden samt hantera stadens klimatproblem och resurshantering. Stadsodling bidrar också till social hållbarhet och sammanhållning i stadsdelen.

Föreningen Odla Ihop har som syfte att verka för spridning av kunskap och praktik inom hållbar, ekologisk odling, resurshantering och biodiversitet utifrån permakulturens grundprinciper. Odla Ihop har startat fem gemensamhetsodlingar i Stockholmsområdet varav en i Tanto.

Hör Odla ihop berätta om hur 5000 kvadratmeter parkmark förvandlas till en myllrande matoas mitt i en stor stad där man bygger skogsträdgårdar, grönsaks- och spannmålsodling, dammar, spaljéer, komposter, bevattnings- och energilösningar, odlar grönsaker och driver upp perenna växter och skapar en mötesplats för medlemmar, förbipasserande, grannar och turister.

Samling vid Odla Ihops odlingsbäddar som ligger ca 30 meter nedanför bostadshusen nere i Tanto.

Mer fakta om objektet

Byggnadsår

2016

Fastighetsägare

Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning

Arkitekt

Odla Ihop, Karin Saler och Jenny Salmson

Adress

Hornsviksstigen, 117 41 Stockholm, Sverige

Mötesplats

Samling vid Odla Ihops odlingslådor som ligger ca 30 meter nedanför bostadshusen nere i Tanto.

Typ av visning

Guidad visning utomhus

Mat i närheten

Kiosk, Café, Restaurang, Mataffär

Föranmälan

Nej

Tillgänglighet

För hela familjen

Tillgång till WC

Nej

Språk

Svenska, Engelska

  • nyhetsbrev_edited
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page