top of page

Open House Stockholm 2023

Open House Stockholm

Potentiell underrubrik

 Fredag: 

Fredag: 

 Lördag: 

Fredag: 

 Söndag: 

Fredag: 

Roslags-Näsby

Foto:

Täby kommun

I Roslags-Näsby byggs bostäder och service med unikt utseende och karaktär, med hållbarhet i fokus. Här blir det möjligt att bo stationsnära, i en miljö med varierad arkitektur, grönskande tak, parker

Tema:

Staden växer, Hållbarhet

Roslags-Näsby utvecklas med nya kvarter på den västra sidan av järnvägsspåren vid Roslags-Näsby station. Här byggs bostäder och service med unikt utseende och karaktär. I området finns möjlighet att bo i många olika typer av boenden och i olika faser i livet, på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.
2010 arrangerade Täby kommun en arkitekttävling för att få förslag på hur en ny hållbar, attraktiv och levande stadsdel kunde utvecklas i Roslags-Näsby. White Arkitekter vann med bidraget "West Side Story" som låg till grund för samrådsförslaget som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2013. Detaljplanen fick laga kraft i december 2018.
Täby kommun har genomfört flera markanvisningstävlingar för området och ett stort antal byggaktörer sätter nu sin prägel på Roslags-Näsby. Redan i planeringsstadiet låg fokus på att få in en varierad arkitektur i området. Bebyggelsen får smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan och det blir lika enkelt som självklart att leva hållbart här.
Första spadtaget för stadsdelen togs under våren 2019 och de första personerna flyttade in 2021. Totalt ska det byggas cirka 1 500 bostäder som flerbostadshus, radhus, trygghetsbostäder, vårdbostäder och studentbostäder. Alla hus blir miljöcertifierade med lägst miljöbyggnad silver. Gröna fasader och innergårdar hjälper dagvattenreningen och den biologiska mångfalden i området. Fler av husen har växthus och gemensamma takterrasser.
Gestaltningen av de offentliga miljöerna ska medverka till en levande stadsdel som är väl integrerat med området öster om Ros Roslagsbanan. Konsten i Roslags- Näsby ska samspela med arkitekturen och miljön som helhet och bidra till att skapa en sammanhållen utemiljö som ger möjlighet till aktivitet och väcker nyfikenhet.
Med nyligen moderniserade Roslags-Näsby station runt knuten får stadsdelen bästa möjliga kollektivtrafikläge.

Mer fakta om objektet

Byggnadsår

2019-2030

Fastighetsägare

Flera

Arkitekt

Flera

Adress

Stationsvägen 13, 187 30 Täby, Sverige

Mötesplats

Stationsvägen 13 i Järnvägsparken

Typ av visning

Guidad visning utomhus, Stadsvandring

Mat i närheten

Kiosk, Café, Restaurang, Mataffär

Föranmälan

Nej

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad, För hela familjen

Tillgång till WC

Nej

Språk

Svenska

bottom of page