top of page

Open House Stockholm 2023

Open House Stockholm

Potentiell underrubrik

 Fredag: 

Fredag: 

 Lördag: 

Fredag: 

 Söndag: 

Fredag: 

Folkungagatan 44 i kvarteret Nattugglan

Foto:

Equator

Välkommen på visning av Kvarter Nattugglan. Ett projekt med hög ambition vad gäller både hållbarhet och form och som har nominerats i flera arkitekturtävlingar.

Tema:

Hållbarhet, Arkitektur nu & då

Folkungagatan 44 bildar tillsammans med systerhuset Västgötagatan 5 kvarteret Nattugglan, där båda huskroppar är kopplade under marken. En ny förplats skapas mot Folkungagatan, där också det ny-byggda husets entréer ligger. Byggnadernas anknytning till området har uppdaterats med nya entrélägen och verksamheter i markplan. Planen medger nu också annan användning i entréplan, och restaurang, konferens och lokaler öppnar upp fasaderna mot Folkungagatan och Västgötagatan. 2022 flyttade konsultbolag Tyréns in i det nybyggda kontorshuset. Byggnaden är märkt med hållbarhetscertifikatet ”LEED platinum”.

Stor vikt har lagts vid att de två kontorshusen ska harmoniera vackert i det kringliggande stads-rummet, framför allt med den intilliggande blå-märkta Katolska Domkyrkobyggnaden och dess karakteristiska, röda tegelfasad från 1892. Fasadmaterial och kulörval är valda så att de ska inordna sig respektfullt till sin omgivning, och samtidigt vara både självständiga och självklara som en del av kontorshusets grammatik.

Området kring Medborgarplatsen är starkt präglat av senmodernismens trafikplanering. Här skär Söderleden tvärs genom Södermalm. 1985 uppfördes ett kontorshus ovanpå den överdäckade Söderleden. Det befintliga huset begränsade rörelsen mellan Medborgarplatsen och den södra delen av Folkungagatan. Gångstråket mellan de systerhusen har omarbetads från en dyster mörk förbindelse utan interaktion med livet runt om till ett stråk av grönska, speglar, belysning och lek. Med den här beskrivna omarbetningen öppnas byggnaderna upp för fler möjligheter, entréer och därigenom nya flöden över fler av dygnets timmar.

Byggnaden var och är nominerad i en rad arkitekturtävlingar som ”Årets Stockholmsbyggnad 2023”, ”Kasper Salin Priset 2021” och ”Plåtpriset 2023”.

Projektet visas mellan kl 16.30-17.30 på fredag. Av säkerhetsskäl kan bara föranmälda personer visas kvarterets utsida, Folkungagatan 44s entréplan och takterrass.

Mer fakta om objektet

Byggnadsår

2022

Fastighetsägare

Vasakronan

Arkitekt

Equator

Adress

Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm, Sverige

Mötesplats

utanför entrén till Folkungagatan 44

Typ av visning

Guidad visning utomhus, Guidad visning inomhus

Mat i närheten

Restaurang

Föranmälan

Ja

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad

Tillgång till WC

Ja

Språk

Svenska

bottom of page