top of page

Open House Stockholm 2023

Täby simhall

Foto:

Jansin & Hammarling

Arkitektur nu & då

Guidad visning utomhus, Guidad visning inomhus

Fredag:

till

Lördag:

till

Söndag:

09:00

till

12:00

I november 2022 invigdes Täby simhall. Simhallen är ett arkitektoniskt landmärke intill den nya stadsdelen Täby park. Välkommen att lyssna på berättelsen om resan fram till den färdiga simhallen.

Täby simhall är en modern bad- och träningsanläggning som med sin utformning, innehåll och placering lockar besökare i alla åldrar. Med sitt läge nära motorvägen, Roslagsbanan och goda bussförbindelser är den enkel att ta sig till.

Täby simhall har en tydlig karaktär i sin gestaltning, med skarpa volymer, elegant detaljering med stadsmässighet mot det anslutande entrétorget och funktionerna runt byggnaden. Platsen för Täby simhall skapar goda möjligheter att synas och välkomna besökare. Byggnadens gestaltning som solitär, simhallens funktioner och dess placering i staden gör Täby simhall till ett landmärke intill stadsdelen Täby park.
Täby simhalls volymer förtydligar dess funktioner, skapar variation och bryter ner den stora byggnaden i mindre delar. Bassängrummen bryts ut och särskiljs i materialitet och kulör. Bassängrummen i nordost gestaltas med klassiskt manér med stora glaspartier för ut- och inblickar, de svarta betongfasaderna förstärker volymerna och ger en stabil rygg till övriga volymer. De vita fasaderna mot Stora Marknadsvägen och Roslagsbanan glöder av ljus bakom perforerade plåtar och annonserar badet till förbipasserande. De vita bakbelysta perforerade plåtfasaderna ger en vacker variation över dygnet.
Täby simhall är särskilt genomarbetad i dess detaljer, både exteriört och interiört. Materialen, kulörerna och detaljerna är genomtänkt utformade och gestaltade för hållbarhet över tid och för att skapa trivsamma miljöer.

I entrén möts besökarna av konstverket ”Undervattensvärlden” som sträcker sig över två våningar. Konstverket är ett mosaikverk skapat av konstnären Astrid Krogh.
Simhallen är byggd med flexibla lösningar för att tillgodose besökare i alla målgrupper. Den stora bassängen på 50 x 25 meter kan delas av på mitten, i de två multibassängerna kan djupet varieras mellan 0 och 2 meter. I familjebadet finns varmpool, småbarnspool, strömkanal, rutschkanor och ett kalasrum.

Byggnadsår

Invigd 2022

Arkitekt

Norconsult, Landskapsarkitekt: Sweco

Fastighetsägare

Täby kommun

Föranmälan

Ja

Hitta hit

Mötesplats:

Utanför entrén till Täby simhall.
Hitta hit:
Roslagsbanans station Galoppfältet.
Med bil: Parkering finns vid simhallen alt i Täby park.

Adress:

Stora Marknadsvägen 2, 183 34 Täby, Sverige

Språk

Svenska

Tillgång till WC

Ja

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad, För hela familjen

Information inför ditt besök

Mat i närheten

Kiosk, Café

Hemsida

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
  • nyhetsbrev_edited
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page