top of page

Open House Stockholm 2023

Stadsodlingen Odla Ihop Tanto

Foto:

Odla Ihop

Hållbarhet, Stadsliv

Guidad visning utomhus

Fredag:

07:00

till

17:00

Lördag:

07:00

till

17:00

Söndag:

07:00

till

17:00

Föreningen Odla Ihop visar och berättar om sin urbana matpark och pedagogiska permakulturträdgård för stadsodling i Tanto.

Intresset för stadsodling har ökat starkt på senare tid. Stadsodling är ett sätt att trygga stadens matproduktion, verka för ökad biodiversitet i staden samt hantera stadens klimatproblem och resurshantering. Stadsodling bidrar också till social hållbarhet och sammanhållning i stadsdelen.

Föreningen Odla Ihop har som syfte att verka för spridning av kunskap och praktik inom hållbar, ekologisk odling, resurshantering och biodiversitet utifrån permakulturens grundprinciper. Odla Ihop har startat fem gemensamhetsodlingar i Stockholmsområdet varav en i Tanto.

Hör Odla ihop berätta om hur 5000 kvadratmeter parkmark förvandlas till en myllrande matoas mitt i en stor stad där man bygger skogsträdgårdar, grönsaks- och spannmålsodling, dammar, spaljéer, komposter, bevattnings- och energilösningar, odlar grönsaker och driver upp perenna växter och skapar en mötesplats för medlemmar, förbipasserande, grannar och turister.

Samling vid Odla Ihops odlingsbäddar som ligger ca 30 meter nedanför bostadshusen nere i Tanto.

Byggnadsår

2016

Arkitekt

Odla Ihop, Karin Saler och Jenny Salmson

Fastighetsägare

Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning

Föranmälan

Nej

Hitta hit

Mötesplats:

Samling vid Odla Ihops odlingslådor som ligger ca 30 meter nedanför bostadshusen nere i Tanto.

Adress:

Hornsviksstigen, 117 41 Stockholm, Sverige

Språk

Svenska, Engelska

Tillgång till WC

Nej

Tillgänglighet

För hela familjen

Information inför ditt besök

Mat i närheten

Kiosk, Café, Restaurang, Mataffär

Hemsida

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page