top of page

Open House Stockholm 2023

Open House Stockholm

Potentiell underrubrik

 Fredag: 

Fredag: 

 Lördag: 

Fredag: 

 Söndag: 

Fredag: 

En ny årsring till Nyckelviksskolan

Foto:

Marge Arkitekter - Illustration

Välkomna till en av Nordens största konst- och designskolor som just färdigställt en ny tillbyggnad med verkstäder och ateljéer för keramik och skulptur.

Tema:

Arkitektur nu & då

Välkommen till Lidingö och Nyckelviksskolan! Vi koncentrerar de två visningarna kl 13:00 och 14:00 till det nya huset, men vill självklart även ge en snabb inblick i våra övriga lokaler och berätta mer om Nyckelviksskolan.

Marge Arkitekters beskrivning av uppdraget:
En ny årsring till Nyckelviksskolan

Nyckelviksskolan på Lidingö grundades 1955 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, arkitektur och design, samt yrkesutbildning av konst- och hantverkspedagoger. Med behovet av utökade och mer ändamålsenliga lokaler gavs Marge uppdraget att gestalta en tillbyggnad som inrymmer i huvudsak keramik- och skulpturverkstäder.

Tillbyggnaden har att förhålla sig till skolans befintliga byggnader, uppförda vid olika tidpunkter och med fasader av puts och tegel. I denna kontext agerar den nya tillbyggnaden både som som sammanbindande länk och som ytterligare en årsring som adderas till helheten. Byggnadsvolymen framträder som en inkilad monolit, ett skulpturalt block där ytor har blivit utmejslade för att skapa rum, utfört i tegel och med stora glaspartier i trä. Volymen anpassar sig efter de befintliga byggnaderna men ger också ett självständigt och samtida intryck. Tillbyggnaden tar plats genom att skjuta ut sitt fasadliv mellan de befintliga byggnaderna och skapa en omfamnande och inbjudande entré mot öster. Över skulpturateljéerna skapas takljus i form av lanterniner. I väst vetter suterrängvåningen mot en framtida skulpturgård.

För att gestalta en varsam övergång mellan den putsade huvudbyggnaden och den säckskurade tegelfasaden på verkstadsbyggnaden utförs fasaderna på tillbyggnaden i slaget tegel med skiftande röda toner. Fasaderna muras på plats i varierande förband som sammantaget ger fasaden ett sammanhållet och precist uttryck. Fasaden präglas av hantverksskicklighet i både material och utförande.

Mer fakta om objektet

Byggnadsår

2022-23

Fastighetsägare

Föreningen Nyckelviksskolan

Arkitekt

Marge Arkitekter

Adress

Granvägen 1, Lidingö, Sverige

Mötesplats

Vi samlas på den asfalterade ytan på skolgården på Granvägen 1 framför det nya huset. Vid regn inne i skolans föreläsningssal - se skyltar

Typ av visning

Guidad visning inomhus

Mat i närheten

Ej tillgång till mat

Föranmälan

Nej

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad

Tillgång till WC

Ja

Språk

Svenska

bottom of page