top of page

Open House Stockholm 2023

Open House Stockholm

Potentiell underrubrik

 Fredag: 

Fredag: 

 Lördag: 

Fredag: 

 Söndag: 

Fredag: 

Blivande “The Art of Repurposing - Creative Hubs and Experimental Neighbourhoods”

Foto:

Ketter Raudmets

Blivande startade hösten 2018 och på några år har det vuxit fram ett levande självorganiserat kulturhus, ett centrum för samskapande konst om ca 1000 kvm och en sprudlande containerby.

Tema:

Staden växer, Stadsliv, Arkitektur nu & då

Blivande startade hösten 2018 och är ett centrum för samskapande konst som inkluderar
kollektivverkstäder för konstnärer och hantverkare, event och föreningslokaler och arbetsplatser. Blivande huserar olika områdena.
- Studio Tau - Verkstäder, Ateljé och Makerspace: Detta område av huset är en delad ateljé/makerspace med rum dedikerad till olika material. I dessa tre rum arrangeras även regelbundna kurser i samarbete med Studiefrämjandet och Stockholms Stad program för Ungas Egna kulturprojekt.
- Huvudområde för evenemang: Detta område omfattar tre stora rum med en total kapacitet på 250 personer. Dessa områden hyrs ut till företagskunder, privata fester, två fasta medlemsföreningar samt sponsrar initiativ som en ukrainsk barnteater.
- Beta är ett co-workingspace som fungerar som arbetsplats for ungefär 25 medlemmer.
- Frihamnstorget - Container Village: Vår containervillage bredvid huset är en samlingsplats på 2600 kvm för alla som vill organisera evenemang som en öppen kulturplats. Med ett 30 tal ombyggda fraktcontainers och ca 14 olika pågående projekt bildas en smältdegel av gräsrotsinitiativ där konstnärer, hantverkare, småskalig tillverkning, kulturproduktion och mat finns på samma yta.

Frihamnen är en plats som inväntar exploatering och vi har nära dialoger med både exploateringskontoret och stadbyggnadskontorets planavdelning inför utvecklingen av den nya stadsdelen. Frihamnstorget ingår som pilotstudie i ett flertal Vinnova finansierade forskningsprojekt . Vi har nyligen blivit beviljade ett bygglov som innehåller ett “flexibelt område” vilket inte har hänt i Sverige innan.

Mer fakta om objektet

Byggnadsår

1919

Fastighetsägare

Sankt Erik markutveckling AB

Arkitekt

Vet inte

Adress

Södra Hamnvägen 9, Stockholm, Sverige

Mötesplats

Vi samlas inomhus i Blivande (röda huset). Det finns tre vita dörrar men välj den som är längst bort där det står några stolar. Det finns tyvärr inga skyltar.

Typ av visning

Guidad visning utomhus, Guidad visning inomhus

Mat i närheten

Kiosk

Föranmälan

Ja

Tillgänglighet

För hela familjen, Ej tillgänglighetsanpassad

Tillgång till WC

Ja

Språk

Svenska, Engelska

bottom of page