top of page

Open House Stockholm 2023

Midsommarkransens skola

Foto:

Felix Gerlach

Arkitektur nu & då, Staden växer

Guidad visning inomhus

Fredag:

till

Lördag:

10:00

till

Söndag:

till

Missa inte den här grönklassade kulturbyggnaden, där den gamla brandstationen från 1940 idag byggts om till grundskola för drygt 1000 elever. Huset ger ett samtida intryck med inspiration hämtad från brandstationens ursprung.

Missa inte den här grönklassade kulturbyggnaden, där den gamla brandstationen från 1940 idag byggts om till grundskola för drygt 1000 elever. Huset ger ett samtida intryck med inspiration hämtad från brandstationens ursprung.
Tengboms uppdrag har varit att sammanföra kulturmärkta byggnader med en samtida byggnad där estetik och funktion möts.
Midsommarkransens nya grundskola är väl inpassad bredvid den gamla brandstationsbyggnaden. Byggnadens samverkan med parken bidrar både till skolgård och en förbättrad park vilket förstärker skolan som central plats i stadsdelen.
Den nya skolbyggnaden med fem våningar är placerad bakom brandstationens bevarade vagnhall. Denna har ritats om till skolmatsal med förskoleklass på övervåningen och sammanfogats med den nya huvudbyggnaden. På så sätt har vagnhallen bevarats med sitt tidstypiska fasadmotiv som fond mot korsningen Bäckvägen-Tellusborgsvägen.
Den nya rektangulära huskroppen samlar skolans utrymmen på en koncentrerad yta. På så sätt sparades naturtomten där vissa partier är bevarade, såsom flera stora träd och en intilliggande tallbacke. Området bakom skolbyggnaden är utformat till en skolgård och gränsar till Enbackens park med naturliga gång- och cykelstråk. Samnyttjande mellan skolgård och park lyfter områdets trivsel också för allmänheten.
Brandstationens kulturbyggnader är grönklassade vilket har krävt samråd med byggnadsantikvarie. De bevarade byggnaderna är varsamt restaurerade med ursprungliga material som skiffer, tegel och trä. Den nya skolbyggnaden kompletterar med moderna material i en tonsäker färgskala.
Inspirationen till materialval och färgnyanser till den nya byggnaden är hämtade från ursprungsbyggnaden från 40-talet. Vi har valt robusta och hållbara material som betong, aluminium och trä. Skolans funktion och behov av material som tål slitage har också stått i fokus. I januari 2023 ringde det in till den första lektionen.
Midsommarkransens grundskola nominerades till årets Stockholmsbyggnad 2023. Visningen sker lördag 30 september kl 12-13.

Byggnadsår

2022

Arkitekt

Tengbom

Fastighetsägare

SISAB

Föranmälan

Ja

Hitta hit

Mötesplats:

Vid adressen

Adress:

Bäckvägen 1, Hägersten, Sverige

Språk

Svenska

Tillgång till WC

Ja

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad

Information inför ditt besök

Mat i närheten

Café, Restaurang

Hemsida

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page