top of page

Open House Stockholm 2023

Lidingö Villastad - från Canadastigen till Bygge och Bo

Foto:

Fotograf okänd/Lidingö Hembygdsförening

Arkitektur nu & då

Guidad visning utomhus

Fredag:

till

Lördag:

11:00

till

Söndag:

till

Stadsvandring genom östra delen av Lidingö Villastad från Sveriges äldsta radhus, Canadastigen, till det ”ideala” småstadskvarteret, Bygge och Bo. Guide Marianne Råberg.

Lidingö Villastad grundades av entreprenören Hjalmar Arwin som lät Per-Olof Hallman rita en stadsplan. Villastaden växte i etapper från 1906. Vi kommer att titta på några av de äldsta kvarteren men också Bygge och Bo som tillkom 1925 och Lidingös första lekskola, 1947.
Canadastigen, 1907 – 1908, Rudolf Arborelius. Sveriges äldsta radhus i stadsmiljö. Uppfördes av Lidingö Villastad AB för att ordna bostäder till överkomligt pris för hantverkare, småföretagare och anställda vid spårvägen. Byggnadsminnesförklarade 1981.
”Höganloft”, 1909, Jacob J:son Gate. Villastaden behövde en samlingslokal - konditori och restaurang – och Gate ritade detta fornnordiskt inspirerade hus. Idag privatbostad.
”Trisshusen”, 1909, Jacob J:son Gate. Ett tidigt och ovanligt radhus. Amerikainspirerat men i grunden nationalromantiskt.
Förskola, 1947, Cyrillus Johansson. Länge Lidingös enda lekskola; används alltjämt. Kring entrén vittnar lekfulla dekorativa målningsfält med djur från när och fjärran om omtanke om husets nyttjare, barnen.
Bygge och bo, 1925. Mycket uppmärksammat utställningsområde, resultatet av en tävling som initierats av Stockholms byggnadsingenjörsförening för att visa ett ”idealt” litet villasamhälle. Vinnare var Sven Markelius som utformat området och cirka hälften av de villor som utställningen omfattade. Andra villor är ritade av bl.a. Tage William-Olsson och Sven Ivar Lind.

Byggnadsår

1907 -- 1947

Arkitekt

Rudolf Arborelius, Jacob J:son Gate, Cyrillus Johansson, Sven Markelius m.fl.

Fastighetsägare

Privata fastigheter

Föranmälan

Nej

Hitta hit

Mötesplats:

Entrén till Lidingö Tennisklubb, Askrike, Lidingö. Buss 204, 212 till Askrikevägen, parkering finns.

Adress:

Lidingö Tennisklubb, Kyrkviksstigen, Lidingö, Sverige

Språk

Svenska

Tillgång till WC

Nej

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad, För hela familjen

Information inför ditt besök

Mat i närheten

Ej tillgång till mat

Hemsida

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page