top of page

Open House Stockholm 2023

Accelerator - konsthall på Frescati

Foto:

Per Kraft

Arkitektur nu & då

Guidad visning inomhus

Fredag:

till

Lördag:

10:00

till

14:00

Söndag:

till

I ett underjordiskt fd kärnfysiklaboratorium på Frescati ligger Accelerator, en konsthall och plats för nytänkande på alla plan. En mycket specifik verksamhet har kunnat ersättas av något helt nytt.

I ett underjordiskt fd fysiklaboratorium på Frescati har konsthallen Accelerator tagit plats som en arena där allmänhet, studenter och forskare kan mötas på Campus. Målsättningen är att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till annorlunda perspektiv på samhällsfrågor.
Namnet Accelerator kommer av platsen. Tegelhusen byggdes 1936 som laboratorium och bostad åt Manne Siegbahn, nobelpristagare i fysik 1924, och inhyste bl.a en partikelaccelerator i källaren. Efter omvandlingen innehåller källarvåningen istället två stora utställningshallar med tillhörande verkstäder och förråd. Arbetsplatser och undervisningslokaler är placerade ovanför dessa rum i tidigare teknikutrymmen. I utrymmet mellan husen har en ny entré skapats som knyter ihop projektet. Här ryms en generös lobby med reception, restaurang och gradänger som också fungerar som ett litet auditorium. Ett 13 meter högt fd transportschakt fungerar som trapphall och dramatisk entré till underjorden och utställningsrummen.
De enkla, robusta materialen i byggnaden; tegel, betong, stål och plåt, blev basen i vår materialpalett. Tegelväggarna i entréhallen har lappats i, den grova och ibland skadade betongen har lämnats eller fått behålla laboratoriets vita färg i utställningsdelen. Undertak och ljudabsorbenter av perforerad och korrugerad plåt. Ovanför trappan hänger fortfarande en telfer kvar som ett minne från förr. Mot söder annonseras konsthallen genom en stor skärm i perforerad rostig plåt som kopplar ihop tegelbyggnaderna exteriört.
Lokalerna är skräddarsydda för sitt ändamål men bär ändå tydliga spår av sin historia. Rummens ursprungliga funktion har gett oss de specifika förutsättningar som möjliggjort denna konsthall och mötesplats - som svårligen hade kunnat genomföras i en nybyggnad – och som nu ger plats för alla de ambitiösa utställningar och arrangemang som Accelerator kontinuerligt genomför.
Per Kraft och Ylva Fagraeus/ 2BK arkitekter

Byggnadsår

1936, ombyggnad 2017-19

Arkitekt

2BK arkitekter , Per Kraft och Ylva Fagraeus

Fastighetsägare

Akademiska hus

Föranmälan

Ja

Hitta hit

Mötesplats:

Inne i foajén/ kaféet

Adress:

Frescativägen 26, 104 05 Stockholm, Sverige

Språk

Svenska

Tillgång till WC

Ja

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad

Information inför ditt besök

Mat i närheten

Café

Hemsida

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page