top of page
Skonstaholm4.jpg

SKÖNSTAHOLM

Fotografer: 1 & 2 Stefan Gillgren. 3 & 4 Sunde Sundahl  

Skönstaholm är ett av Sveriges finaste exempel från folkhemsarkitekturen. Området uppfördes 1950-1952 och ritades av arkitekterna Nils Sterner och Erik F. Dahl vid Stockholms stads fastighetskontor. Stor omsorg lades också på den yttre planeringen. De olika hustyperna i området och den omgivande terrängen samspelar harmoniskt med varandra. Trädgårdar och förgårdsmark ritades av landskapsarkitekterna Walter Bauer och Erik Anjou medan Stockholms stads parkkontor, under ledning av Holger Blom och Erik Glemme, svarade för planeringen av det omgivande parklandskapet samt torget med den lilla dammen vid Centrumhuset.

Guidad visning av området och besök i några av bostäderna. Vid utökade restriktioner från FHM utgår besöken i bostäderna och visningen äger då enbart rum utomhus.

Samling på torget utanför pizzerian.

Fastighetsägare 

BRF Skönstaholm

År för byggnation 

1950-1952

Arkitekter 

Arkitekter: Nils Sterner och Erik F. Dahl. Landskapsarkitekter: Walter Bauer och Erik Anjou (kvartersmark) samt Holger Blom och Erik Glemme (allmän platsmark).

Utmärkelser 

Skönstaholm är klassat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (grön klass) av Stadsmuseet i Stockholm. Skönstaholm bär Samfundet S:t Eriks blå kulturhusskylt.

Hemsida www.skonstaholm.se // Instagram: @skonstaholm

  • Café, fik eller restaurang finns i närheten

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page