top of page

Open House Europa: Byggandet av relationer och hållbara städer

Uppdaterat: 21 nov. 2023

Open House Europe är ett treårigt samarbetsprojekt mellan 12 europeiska Open House-städer med en gemensam vision om att främja arkitektur och samhällsbyggnad som en positiv förändringskraft.

Foto: Kärt Kaljuvee

- Open House-konceptet handlar inte bara om att upptäcka fysiska platser och samtala kring arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor, utan också om att bygga relationer och skapa en bättre värld för alla. Därför valde vi att engagera oss i Open House Europa där vi tillsammans med 11 andra Open House-städer i drar nytta av varandras lärdomar, likheter och olikheter och jobbar för ökad inkludering och lyfta goda exempel på framtidens hållbara städer, säger Joanna Messmer, projektchef för Open House Stockholm.

Joanna Messmer, projektchef Open House Stockholm

Som en del i EU-samarbetet genomförs ett utbytesprogram för volontärer där man får möjlighet att resa till en festival och ta del av verksamheten på plats, skapa nya bekantskaper och få nya insikter om hur arkitektur och stadsbyggnad utvecklar staden utanför det egna redan kända.

Under festivalen i Stockholm välkomnade vi detta år volontärer från Estland, Litauen, Slovenien och Grekland. För utbytesvolontärerna och för våra egna volontärer och vår organisation blev det ett mycket trevligt inslag som bidrag till nya tankar och utvecklingsmöjligheter.

- Varje kultur och region har sin egen unika syn på olika frågor. Genom att lyssna på olika röster och införliva olika perspektiv i våra projekt kan vi skapa mer inkluderande och hållbara lösningar. När vi arbetar tillsammans med organisationer från olika delar av världen bygger vi broar av förståelse och främjar fred och stabilitet, säger Joanna Messmer.


En av de mest påtagliga fördelarna med att samarbeta med organisationer från andra delar av Europa och världen är möjligheten att dela kunskap och bästa praxis. Vi har alla stött på utmaningar som kräver innovativa lösningar, och det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt när andra redan har hittat framgångsrika vägar att tackla liknande problem. Genom att utbyta idéer och erfarenheter med våra internationella kollegor kan vi snabba på vår egen utveckling och effektivt implementera beprövade metoder.

- Vi ser fram emot nästa steg i vårt gemensamma Open House Europa-projekt och vill tacka våra kollegor i andra Open House-städer för ett fint samarbete. Samtidigt vill vi också rikta ett stort tack för den insats våra utbytesvolontärer gjort för vår organisation, både våra egna volontärer som vi har fått möjlighet att skicka ut i Europa och för de volontärer som kom och besökte oss under årets festivalhelg, avslutar Joanna Messmer.

 

Näst på tur inom Open House Europa:

  • Open House Stockholms volontär Anastasia upptäcker Open House Thessaloniki 25-26 november

  • Årlig konferens inom Open House Europa ”Annual summit” i Lissabon 14-17 december. Inslag för allmänheten kommer pågå 15-16 december (mer info kommer)

 

Vill du lära dig mer om hur vårt EU-samarbete fungerar och hur det är att åka som utbytesvolontär?

Joanna Messmer, projektchef för Open House Stockholm, och Melker Ferdfelt, områdesansvarig och utbytesvolontär, har gästat vår ambassadör Mustafa Sherifs podd Urbanistica Podcast och berättar om vårt Open House Europa-samarbete. Till poddavsnittet

 

Open House Europe syftar till att samarbeta och utveckla kommande festivalers arbete med hållbarhet, tillgänglighet och inkludering men också att bidra till en mer öppen debatt kring arkitektur och stadsbyggnad. Syftet är även att introducera samarbetssätt för kunskapsdelning, engagera publik och öka den kulturella tillgängligheten.


Partners: Open House Athens, Open House Bilbao, Open House Brno, Open House Dublin, Open House Essen, Open House Lisboa, Open House Milano, Open House Slovenia, Open House Stockholm, Open House Tallinn, Open House Thessaloniki, Open House Vilnius.


Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen.

Koordinator: Architektūros fondas

Comments


bottom of page