top of page

Open Call for Visual Stories - Building Futures Together

Open House Europe är ett treårigt samarbetsprojekt mellan 12 europeiska Open House-städer med en gemensam vision om att främja arkitektur och samhällsbyggnad som en positiv förändringskraft.

Besökarna vid festivalerna kan delta i öppna utlysningar för Visual Stories som uppmuntrar till att utforska och tolka de årliga teman för Open House Europe genom sina egna erfarenheter och kunskaper som förvärvats under Open House-helgerna.


Building Futures Together

Det första årets slogan är "Building Futures Together". Under hela 2023 kommer festivaler i varje stad att lyfta fram olika hållbara arkitektoniska metoder som skapar positiva förändringar. Var med och visa upp hållbarhet inom arkitektur och stadsbyggnad i just Stockholm!


Uttryck årets slogan "Building Futures Together" i vilken konstform du än känner dig bekväm med. Det kan vara en serie foton, en kortfilm (upp till 1 minut), en teckning eller vilket annat format för en visuell berättelse du kan komma på. Vi vill betona att denna öppna utlysning inte är en tävling utan snarare en chans att utforska och dela din upplevelse kring arkitektur och hållbarhet.


De bästa konstverken kommer att väljas ut av en jury bestående av Open House-festivalarrangörer och presenteras i en utställning i Lissabon i slutet av året. Senare kommer utställningen att rotera mellan olika lokala Open House-evenemang i Europa. Utvalda visuella berättelser kommer att publiceras i en tryckt publikation och online.


Skicka in ditt bidrag fram till och med den 10 oktober 2023.


Comments


bottom of page