top of page

Niklas Svensson tar över styret: Ny ordförande för Open House Stockholm

Vid Open House Stockholms föreningsstämma har en ny styrelse valts, och vi är glada att välkomna Niklas Svensson, affärsutvecklingschef på Tengbom, som ny styrelseordförande. Med sitt djupa engagemang för Stockholms arkitektur och stadsmiljöer ser vi fram emot ett spännande och innovativt ledarskap under kommande år.


Niklas Svensson, som tar över ordförandeklubban efter Johan Berg, har en imponerande bakgrund inom arkitektur och affärsutveckling. Han har tidigare varit verksam både i styrelseledamot och som valberedning för Open House Stockholm. Med bakgrund hos viktiga aktörer i branschen såsom Stockholms stad och White Arkitekter, samt ett omfattande kontaktnät, blir han en tillgång som ordförande i den nya styrelsen.


"I min roll som ordförande för Open House Stockholm ser jag fram emot att fortsätta främja förståelsen och uppskattningen för vår stadsmiljö genom att öppna upp dess arkitektoniska skatter för allmänheten. Det är en ära att få vara en del av en organisation som arbetar för att göra staden mer tillgänglig och inspirerande för alla," säger Niklas Svensson.


Projektchefen för Open House Stockholm, Joanna Messmer, betonar vikten av Niklas engagemang och kompetens för organisationens framtid.


"Niklas Svensson är ett utmärkt val för ordförandeposten. Hans passion för arkitektur kommer att bidra till att driva vår organisation mot nya framgångar. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans under hans ledning för att fortsätta ge allmänheten möjlighet att upptäcka spännande byggnader och platser och delta på gratis guidade visningar i hela Storstockholmsområdet," säger Joanna Messmer.


Under föreningsstämman valdes ytterligare tre nya ledamöter in i styrelsen, vilka är Jenny Kåhre, vd på Sandellsandberg, Tove Dumon Wallsten, producer, international programs på Sveriges Arkitekter samt Emma Färje Jones, stadsutvecklare på Vasakronan. August Michael fick förnyat förtroende som medborgarrepresentant i ytterligare två år. I styrelsen ingår sedan tidigare Karin Ahlzén, Stockholms stad, samt Sara Häggmark, medborgarrepresentant.


Vi tackar avgående ordförande Johan Berg samt ledamöterna Alexander Yü och Carl Johan Casserberg för er tid i styrelsen!


Open House Stockholms styrelse 2024:

 • Niklas Svensson, ordförande – Affärsutvecklingschef, Tengbom

 • Karin Ahlzén, ledamot – Projektchef Fokus Järva, Stockholms stad. Representant Samhällsbyggnadslänken vid KTH

 • Jenny Kåhre, ledamot – Vd, Sandellsandberg. Representant Samhällsbyggarna

 • Tove Dumon Wallsten, ledamot – Producer, international programs, Sveriges Arkitekter

 • Emma Färje Jones, ledamot – Stadsutvecklare, Vasakronan

 • August Michael, Medborgarrepresentant – Team Lead, Svekon

 • Sara Häggmark, Medborgarrepresentant – Product manager, Arvid Nordquist

 • Joanna Messmer, Adjungerad ledamot – Projektchef Open House Stockholm

 • Ellen Norman, Adjungerad ledamot - Kommunikationsansvarig Open House Stockholm


Open House Stockholms medlemsföreningar 2024:

 • Stockholms Byggnadsförening

 • Samhällsbyggarna

 • Samhällsbyggnadslänken vid KTH

 • Föreningen för Samhällsplanering

Comments


bottom of page