top of page

En utbytesvolontärs upplevelse av arkitektur och gemenskap under Open House Tallinn

Uppdaterat: 6 dec. 2023

Helena Olsson hade förmånen att delta i ett volontärsutbyte till Open House Tallinn, en möjlighet som öppnades för henne genom sitt engagemang som volontär under Open House Stockholms festivaler. Resan var en inspirerande och väldigt välorganiserad upplevelse, där teamet i Tallinn noggrant hade planerat varje moment.

På festivalens första dag tilldelades utbytesvolontärerna olika objekt att arbeta med, där de samarbetade med volontärer och guider från Open House Tallinn. Det gav dem en unik möjlighet att fördjupa sig i specifika miljöer och lära sig mer om arbetet som volontärer utförde före och under festivalen. En estnisk volontär tog extra hand om gruppen och organiserade en middag efter en lång arbetsdag. Under den andra dagen ledde samma volontär gruppen genom olika festivalobjekt och guidade visningar, vilket inkluderade allt från omvandlade äldre industriområden till konsthögskolor och nyligen byggda kontorskomplex.


Den mest minnesvärda upplevelsen för Helena var inte bara de olika platserna de besökte, utan även de lärdomar hon tog med sig från Tallinns festival. Hon noterade att Estland värnar om äldre byggnader trots förändrade funktioner, och detta skapar ibland diskussioner om bevarandet av det sovjetiska kulturarvet.


Helena framhöll den givande erfarenheten av att vara en del av en grupp med fem volontärer från olika europeiska städer. Samtalen om likheter och skillnader mellan städernas Open House-festivaler, tillsammans med diskussioner om arkitektur, design och konst, skapade starka band mellan volontärerna. Hon betonade att det var en fantastisk upplevelse att se staden på ett så insiktsfullt och berikande sätt, långt ifrån perspektivet av en vanlig turist.

Sammanfattningsvis beskrev Helena hela upplevelsen med ett enda ord: inspirerande. Hon nämnde även att organiserandet av resan var mycket väl genomtänkt och att mötena före resan, både med representanter från Stockholm och Tallinn, var informativa och gav henne en känsla av förberedelse och trygghet.

 

Open House Europe är ett treårigt samarbetsprojekt mellan 12 europeiska Open House-städer med en gemensam vision om att främja arkitektur och samhällsbyggnad som en positiv förändringskraft. Volontärsutbytesprogrammet innebär att volontärer från partnerstäderna inom Open House Europe får möjligheten att åka på volontärsutbyte till en annan partnerstad och delta i deras lokala festival.

Comments


bottom of page