top of page

Besök Tensta under Open House Stockholm i helgen


Välkommen till vår Tensta-nod i årets festivalprogram. Här finns möjlighet att upptäcka Tensta Gymnasium, Tensta Träff, Tensta Torn, Konceptet Stockholmhusen i Tensta och Järvabadet.


Mer information om respektive programpunkt hittar du här:


Tensta Träff:

https://www.openhousestockholm.com/objekt-2022-1/tensta-träff


Tensta Gymnasium:

https://www.openhousestockholm.com/objekt-2022-1/tensta-gymnasium


Tensta Torn:

https://www.openhousestockholm.com/objekt-2022-1/tensta-torn


Konceptet Stockholmshus i Tensta:

https://www.openhousestockholm.com/objekt-2022-1/konceptet-stockholmshusen-i-tensta


Järvabadet:

https://www.openhousestockholm.com/objekt-2022-1/järvabadet


bottom of page