Akademiska Hus är partner under Open House Stockholm 2021