top of page
Open House Stockholm utställarformulär 2023

I utställarformuläret fyller man i information gällande deltagande som utställare i Open House Stockholm 29 september - 1 oktober 2023.

Under årets festival kommer vi använda oss av en databas för att dynamiskt skapa alla programpunkter. Svaren i detta formulär kommer skickas in i databasen för att sedan automatiskt laddas in i programmet på webben. Ni kommer få länkar för förhandsgranskning av hur era programpunkter kommer se ut. Det är det senaste inskicket som kommer publiceras i festivalprogrammet för varje programpunkt. Det är därför viktigt att ni följer instruktionerna för t.ex. textlängd i varje ruta, eller format på svarstext noga.

Vid frågor kontakta
Joanna Messmer,
joanna@openhousestockholm.com | 070 090 59 72 - Angående Open House Stockholm

Oskar Sundström,
oskar@openhousestockholm.com | 070 610 58 76 - Angående tekniska frågor kring formuläret

Information och villkor

I detta avsnitt behöver ni godkänna våra villkor samt tillhandahålla övrig information gällande er kontaktperson samt ifall ni önskar volontärer som hjälper er under dagen.

Kontaktperson*

Volontärer

Open House Stockholm kan tillhandahålla volontärer som kan hjälpa till med att ordna köer, visa besökare vart de ska, hålla avstånd mm. Ange här om ni önskar hjälp från en eller flera volontärer under helgen.

Ändrade förutsättningar och ansvar*

Vi följer myndigheter och regeringens rekommendationer och föreskrifter. Dessa kan komma att ändras med kort varsel vilket kan komma att påverka festivalen på ett sådant sätt som Open House Stockholm inte kan styra över. Betalda utställaravgifter kan inte betalas tillbaka om festivalen tvingas att ändra sitt koncept eller ställas in helt på grund av direktiv från myndigheter eller regeringen. Detta gäller också om utställaren själv väljer att ställa in sin programpunkt. Det är utställaren själv som ansvarar för sin egen visning och att gällande rekommendationerna och föreskrifter efterlevs.

Finns det något annat vi bör känna till?

Information till programmet

I detta avsnitt kommer ni fylla i den information som vi kommer använda för att bygga årets program. Var noga med att följa formatet och att få med den efterfrågade informationen. För att ni skall få en bild av hur programmet i slutändan kommer se ut och var era svar kommer användas finns det bilder bifogade till varje fråga där ni ser den preliminära programlayouten.

Vid frågor, kontakta Oskar Sundström, 070 610 58 76 | oskar@openhousestockholm.com   

Principskisser

Principskiss på översiktsvyn i programmet på webben. Pilarna visar var informationen ni tillhandahåller i detta formulär kommer hamna. Notera att detta är ett utkast och att designen kan komma att ändras.

Principskiss 1 på detaljvyn i programmet på webben. Pilarna visar var informationen ni tillhandahåller i detta formulär kommer hamna. Notera att detta är ett utkast och att designen kan komma att ändras.

exempel2_detalj.png

Principskiss 2 på detaljvyn i programmet på webben. Pilarna visar var informationen ni tillhandahåller i detta formulär kommer hamna. Notera att detta är ett utkast och att designen kan komma att ändras.

Titel på objekt/programpunkt*

Adress till objektet/programpunkten*

Kort beskrivning av objektet (max 200 tecken)*

Här fyller ni i en beskrivning av vad ni ska visa för besökarna. Denna kommer utgöra grunden för att attrahera besökare till att läsa mer om just Ert objekt/programpunkt. Observera att maxlängden på texten är 200 tecken inklusive mellanslag.

Detaljerad beskrivning av objektet (max 2000 tecken)*

Här fyller ni i en mer utförlig beskrivning av ert objekt/programpunkt som besökarna ser när de har klickat sig in på er individuella objektsida. Information som kan vara intressant att ha med är exempelvis om objektet vunnit eller blivit nominerat för pris, extra adressinformation som kan behövas för att besökarna skall hitta t.ex. "Gå rakt över innergården" eller "samling för visning sker vid flaggstången". Inkludera även information gällande eventuella guidade visningar. T.ex. "Visningar sker varje timme som objektet är öppet" eller "Visningar sker klockan 11, 11:30 och 12 under fredagen".

År för byggnation eller ombyggnation av objekt*

Svara med enbart årtal för byggnation, t.ex. "1998". Om det skett en ombyggnation ber vi er svara enligt följande format: "1999, ombyggnation 2018". Denna information kommer användas i en faktaruta på objektets detaljvy.

Vilken/vilka dagar under festivalhelgen (29/9 - 1/10 2023) kommer ni ha objektet öppet för besökare?*

Fredag (29/9), Lördag (30/9) & Söndag (1/10)

Öppettider fredag 29/9

Öppettider lördag 30/9

Öppettider söndag 1/10

Vilket av följande teman anser ni passar bäst in på ert objekt/programpunkt?*

I årets upplaga av festivalen har vi valt fördefiniera ett antal teman för att göra det enklare för besökare att hitta objekt de är extra intresserade av. Era val här kommer påverka hur ert objekt dyker upp vid filtrering och kommer även synas i detaljvyn för objektet. Om ni inte vet vad ni skall välja kommer OH Stockholm välja ett tema åt er. Observera att namnen på teman kan komma att justeras något.

Kommer besökare ha tillgång till en toalett under sitt besök hos er?*

Denna information kommer att användas för att hjälpa besökarna planera sitt besök hos er i objektets detaljvy.

Hur är ert objekt tillgängligthetsanpassat? Välj alla alternativ som passar.*

Denna information kommer användas för att hjälpa besökarna filtrera objekt samt för att hjälpa dem planera sitt besök i objektets detaljvy.

Önskar ni ett bokningssystem där besökarna föranmäler sig?*

Vi strävar efter att göra festivalen så öppen som möjligt och kommer därför endast ordna bokningssystem vid få särskilda fall efter överläggning med OHS. Vi kan ordna ett bokningssystem på vår hemsida där besökare kan boka plats per tillfälle ni t.ex. anordnar guidad tur.

Hur många besökare kan ni ta emot per visning som kräver bokning?

Är det något mer vi behöver veta gällande era visningar?

Till exempel om visningar enbart sker på en av dagarna som objektet visas upp.

Vem är fastighetsägaren av objektet?*

Denna information kommer att användas i en faktaruta på objektets detaljvy.

Vem är objektets arkitekt?*

Om det finns information kring arkitekten/arkitekterna för objektet/programpunkten. Denna information kommer att användas i en faktaruta på objektets detaljvy.

Vilken/vilka typer av visningar kommer ni erbjuda besökarna?*

Denna information kommer användas för att hjälpa besökarna planera sitt besök hos er.

Finns följande i anslutning till eller i närheten av objektet?*

Denna information kommer användas för att hjälpa besökarna planera sitt besök hos er.

Hemsida

Ange en hemsida där man kan läsa mer om byggnaden/platsen

Uppladdning av bilder

I detta avsnitt ska ni ladda upp de bilder som används i programmet. Det är viktigt att ni följer riktlinjerna för namngivning av bilderna för att underlätta OHS interna logistik. För att bilderna skall se bra ut på hemsidan rekommenderar vi att i väljer bilder som har formatet 1920x1080 pixlar eller motsvarande.

Rättigheter

Utställaren ansvarar för att fullständiga rättigheter till bilderna som laddas upp nedan samt att bilderna får användas av Open House Stockholm i programmet och marknadsföring av programmet.

Huvudbild objekt

Denna bild kommer användas i översiktsvyn över alla programpunkter för att locka besökare till ert objekt. Den kommer också användas som huvudbild i detaljvyn äver ert objekt där besökare kan läsa mer och planera sitt besök hos er. Vänligen namnge bilden med enligt följande: objektNamnBild#_NamnFotograf. T.ex. slakthusområdet1_Förnamn_Efternman, slakthusområdet2_Förnamn_Efternamn, osv.

Fotograf huvudbild*

Övriga bilder på objektet

Här laddar ni upp ytterligare bilder på ert objekt. Dessa kommer användas i ett bildspel i den detaljerade vyn av ert objekt. - Vänligen namnge bilden med enligt följande: objektNamnBild#_NamnFotograf. T.ex. slakthusområdet1_Förnamn_Efternman, slakthusområdet2_Förnamn_Efternamn, osv.

Tack för ditt meddelande!
Vi hör av oss så fort vi kan!

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page