top of page

HANTVERKARINSTITUTET
SÖDERMALM

STATENS HANTVERKSINSTITUT


Statens hantverksinstitut (SHI) existerade mellan 1937 och 1970. Till en början fanns Sveriges hantverksorganisation vars verksamhet började 1922 i blygsam omfattning.1937 beslöt man att inrätta ett statligt hantverksinstitut. Institutets uppgifter var att bland annat öka skickligheten för yrkesverksamma inom hantverk genom att anordna kurser och föreläsningar samt tillhandahålla ändamålsenliga verkstads- och övningslokaler. Till institutets uppgifter hörde även att bygga upp ett centralt yrkesbibliotek. SHI upphörde i juni 1970 och dess uppgifter övertogs av Statens institut för företagsutveckling (SIFU) som sedermera uppgick i Statens Industriverk (SIND).

Huset ritades för Statens hantverksinstitut av arkitekt Robert Berghagen i funktionalistisk
stil och invigdes 1941. Ett starkt drag hos den befintliga byggnaden är uppdelningen i distinkta volymer utförda i samma material och med en regelbunden fönstersättning.

 

Ursprungligen innehöll varje byggnadsdel en viss typ av verksamhet. Uppdelningen var även ett sätt att få den stora byggnadsmassan att framstå mindre tydlig sedd på håll från Skeppsholmen och strömmen. Detta är även en anledning till att de högsta delarna ligger längs söderut på tomten. Även valet av fasadmaterial är gjort medtanke på att få byggnaden att smälta in i stadssiluetten.

Nu för tiden förvaltas och ägs byggnaden av Hemsö med flera skolor och verksamheter.

 

  • Anpassad för hela familjen,

  • Det är begränsad tillgänglighet pga topografiska skillnader och kullersten belagda vägar. Det går dock att ta sig till Meet-up punkten via Mäster Mikaels gatan för att komma in i Cornelisparken (där vi tänkt att stå). Det finns även möjlighet att ta sig till skolgården via Sandbacksgatan.

Observera att denna visning kräver inte någon bokning. Nedanstående information gäller,

Tider

Lördag 2/10 mellan 10.00 - 14.00

Söndag 3/10 mellan 10.00 - 14.00

Adress och platsinformation

Sandbacksgatan 10, 116 21 Stockholm

Samling vid Cornelisparken, gå via Mäster Mikaels gata eller upp för trappan (Albert Engströms Trappor) som är lokaliserad på Renstiernas gata.  

Hemsida: https://www.hemso.se/fastighet/Set/?building=43763

Fastighetsägare 

Hemsö

År för byggnation 

1941

Arkitekter

Robert Berghagen

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page