top of page
Stockholmverken_Equator_Foto Sara Danielsson 2665.jpg

INDUSTRI I FÖRVANDLING
 FRÅN TOBAKSODLING TILL GAMINGHUBB

Foto: Sara Danielsson

Promenad på Södermalm där gamla industrihus har fått nytt liv med moderna industrier och hubbar. Tobaksplantering har blivit kontor med designprofil och showrooms. Mekanisk industri har omvandlats till gamingindustri.


Vi tangerar frågor som: Hur kan vi använda oss av gamla byggnader i staden? Hur bygger vi till gamla byggnader så att de skapar meningsfulla miljöer att vistas i, både för allmänheten liksom för hyresgäster.

Fastighetsägare 

AMF

Arkitekter

Equator Stockholm

År för byggnation

Gamla Tobaksmonopolet är från 1920-talet med tillbyggnad på 1930-talet. Ombyggnad 2014 + pågående projekt. Stockholmsverken finns i två kvarter; Vattenpasset 2 med byggnader från 1910-talet och 1990, samt Trumman med byggnader från 1897, 1910 samt 1990. Ombyggnad 2020 + pågående projekt.

Hemsida: https://www.equator.se

  • Anpassad för hela familjen

  • Tillgänglig för rullstolsburna

  • Café, fik eller restaurang finns i närheten

  • AMF bjuder på tilltugg

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page