top of page
Albano_GataC.jpg

CAMPUS ALBANO

Guidad visning av campus Albano

Välkommen till en rundvandring på campus Albano. Ett stenkast från Stockholms city i världens första nationalstadspark, i skärningspunkten mellan Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet ligger området Albano. 2015 togs första spadtaget för området som ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. Området beräknas stå helt klart 2023.

Utvecklingen av campus Albano till en modern och konkurrenskraftig universitetsmiljö sker i samklang med naturen och målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Att långsiktigt ta hänsyn till miljön ur alla aspekter styr projektutvecklingen. Det handlar om allt från materialval till utformning av cykelstråk och lärandemiljöer.

Rundvandringen är utomhus

Fastighetsägare: Akademiska Hus

År för byggnation: Under uppbyggnad, klart 2023.

Hemsida: www.akademiskahus.se

  • Anpassad för hela familjen

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page