png-transparent-wc-icon-logo-toilet-comp

Tillgänglig för hela familjen

Tillgänglig för rullstolsburna

Café/fik/restaurang finns i närheten

Toaletter finns att tillgå

Fastighetsägare BRF Skönstaholm

Arkitekter Nils Sterner och Erik F. Dahl. Landskapsarkitekter: Walter Bauer och Erik Anjou (kvartersmark) samt Holger Blom och Erik Glemme (allmän platsmark).

År för byggnation 1950-1952

Utmärkelser Skönstaholm är klassat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (grön klass) av Stadsmuseet i Stockholm. Skönstaholm bär Samfundet S:t Eriks blå kulturhusskylt.

Hemsida www.skonstaholm.se // Instagram: @skonstaholm

Fastighetsägare 

BRF Skönstaholm

År för byggnation 

1950-1952

Arkitekter 

Nils Sterner och Erik F. Dahl. Landskapsarkitekter: Walter Bauer och Erik Anjou samt Holger Blom och Erik Glemme 

Utmärkelser 

Skönstaholm är klassat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (grön klass) av Stadsmuseet i Stockholm. Skönstaholm bär Samfundet S:t Eriks blå kulturhusskylt.

Fastighetsägare 

BRF Skönstaholm

År för byggnation 

1950-1952

Arkitekter 

Arkitekter: Nils Sterner och Erik F. Dahl. Landskapsarkitekter: Walter Bauer och Erik Anjou (kvartersmark) samt Holger Blom och Erik Glemme (allmän platsmark).

Utmärkelser 

Skönstaholm är klassat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (grön klass) av Stadsmuseet i Stockholm. Skönstaholm bär Samfundet S:t Eriks blå kulturhusskylt.