Öppettider

Nästa Open House Stockholm planeras att äga rum 1-3 oktober 2021. Tidigare års festivalprogram hittar du här.

Festivalprogrammet för 2021 kommer att presenteras i september. 

Som besökare är det gratis att delta i festivalen.

Hitta till festivalen

Festivalen kommer att äga rum över hela Stockholmsområdet. För att det ska vara enkelt att hitta kommer vi ha tagit fram en karta där alla programpunkter enkelt går att hitta. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på sociala medier för löpande information.

Tillgänglighet

INFORMATION TILL BESÖKARE

Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka Open House Stockholm, och har därför strävat efter att göra festivalen så tillgänglig som möjligt. Några av de byggnader och platser som visas under festivalen är dock inte lämpade för små barn eller tillgängliga för rullstolsburna. 

På varje programpunkt i programmet som kommer presenteras framgår det om byggnaden eller platsen är olämplig för barn eller tillgänglig för personer i rullstol. 

Gällande Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang och förutsätter att våra besökare också gör det. För att minska smittspridning kan det finnas lokala restriktioner på de olika programpunkterna. Observera att det är utställaren själv som ansvarar för sin visning bestämmer vilka restriktioner som gäller just där. Besök inte vårt evenemang om du har sjukdomssymptom, även om det är lindriga. 


Du kan läsa mer om vad du kan göra här.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/