top of page

Principskiss på översiktsvyn i programmet på webben. Notera att detta är ett utkast och att designen kan komma att ändras.

Svara med enbart årtal för byggnation, t.ex. "1998". Om det skett en ombyggnation ber vi er svara enligt följande format: "1999, ombyggnation 2018". Denna information kommer användas i en faktaruta på objektets detaljvy.

Om det är visningar, hur ofta, hur länge samt vilken tid är det?

Det går inte att göra ändringar själv när man har skickat in. För att göra mindre ändringar hör av dig till rickard@openhousestockholm.com

Lyckades inte skicka in. Kolla så att all obligatoriska fält är ifyllda

Formulär inskickat

Open House Stockholm utställarformulär 2023

I utställarformuläret fyller du i information gällande visning av objekt som utställare i Open House Stockholm 29 september - 1 oktober 2023.

Under årets festival kommer vi använda oss av en databas för att skapa alla programpunkter direkt i systemet. Svaren i detta formulär kommer skickas in i databasen för att sedan automatiskt laddas in i programmet på webben. Du kommer kunna förhandsgranska hur din programpunkter kommer att se ut. Om du senare vill göra större ändringar har du möjlighet att skicka in en ny version. Det är det senaste inskickad version som kommer publiceras i festivalprogrammet för varje programpunkt. Det är därför viktigt att du följer instruktionerna för t.ex. textlängd i varje ruta, eller format på svarstext noga. Vill du göra en mindre ändring hör av dig till oss.

Rickard Rost
rickard@openhousestockholm.com | 073 654 77 02 - Angående tekniska frågor kring formuläret

Joanna Messmer,
joanna@openhousestockholm.com | 070 090 59 72 - Angående Open House Stockholm

Information och villkor

I detta avsnitt behöver du godkänna våra villkor samt tillhandahålla övrig information gällande  kontaktperson för objektet under festivalhelgen samt ifall du önskar volontärer som hjälper under dagen.

Denna information kommer endast användas för kontakt med Open House Stockholm och kommer ej att synas i programmet

Volontärer

Open House Stockholm kan tillhandahålla volontärer som kan hjälpa till med att ordna köer, visa besökare vart de ska, hålla avstånd mm. Ange här om ni önskar hjälp från en eller flera volontärer under helgen. Du kommer att få besked av oss om vi kan tillhandahålla volontärer till ert objekt.

Ändrade förutsättningar och ansvar*

Vi följer myndigheter och regeringens rekommendationer och föreskrifter. Dessa kan komma att ändras med kort varsel vilket kan komma att påverka festivalen på ett sådant sätt som Open House Stockholm inte kan styra över. Betalda utställaravgifter kan inte betalas tillbaka om festivalen tvingas att ändra sitt koncept eller ställas in helt på grund av direktiv från myndigheter eller regeringen. Detta gäller också om utställaren själv väljer att ställa in sin programpunkt. Det är utställaren själv som ansvarar för sin egen visning och att gällande rekommendationer och föreskrifter efterlevs.

Information till programmet

I detta avsnitt kommer du fylla i den information som vi kommer använda för att bygga årets program. Var noga med att följa formatet och att få med den efterfrågade informationen. För att du ska få en bild av hur programmet i slutändan kommer se ut och hur svaren kommer användas finns det bilder bifogade till varje fråga där du ser den preliminära programlayouten.

Vid frågor, kontakta Rickard Rost, 073 654 77 02 | rickard@openhousestockholm.com   

Principskisser

Principskiss på detaljvyn i programmet på webben. Notera att detta är ett utkast och att designen kan komma att ändras.

Principskiss på detaljvyn i programmet på webben. Notera att detta är ett utkast och att designen kan komma att ändras.

Titel på objekt/programpunkt*

Adress till objektet/programpunkten*

Här väljs en adress från google maps för att kunna kopplas till vår karta.

Var ska besökare samlas?

Om du vill ange ett annat mötesställe än adressen kan du göra det här. Det kan vara bra med extra beskrivning om adressen är svår att hitta till eller om du har en specifik plats eller område där du vill träffa besökarna.

Kort beskrivning av objektet (max 200 tecken)*

Här fyller du i en beskrivning av vad som ska visas för besökarna. Denna kommer utgöra grunden för att attrahera besökare till att läsa mer om objektet/programpunkten.

Detaljerad beskrivning av objektet (max 2000 tecken)*

Här fyller du i en mer utförlig beskrivning av objektet/programpunkten som besökarna ser när de har klickat sig in på den individuella objektsidan. Information som kan vara intressant att ha med är exempelvis om objektet vunnit eller blivit nominerat för något pris. Inkludera även information gällande eventuella guidade visningar. T.ex. "Visningar sker varje timme som objektet är öppet" eller "Visningar sker klockan 11, 11:30 och 12 under fredagen".

År för byggnation eller ombyggnation av objekt

Vilken/vilka dagar under festivalhelgen (29/9 - 1/10 2023) kommer objektet vara öppet för festivalbesökare?

Fredag (29/9), Lördag (30/9) & Söndag (1/10) Samt vilka tider det är öppet emellan

Vilket av följande teman anser ni passar bäst in på objektet/programpunkten?

I årets upplaga av festivalen har vi valt fördefiniera ett antal teman för att göra det enklare för besökare att hitta objekt de är extra intresserade av. Valet kommer att påverka hur objektet dyker upp vid filtrering och kommer även synas i detaljvyn för objektet. Om du inte vet vad du ska välja kommer OH Stockholm välja ett tema. Observera att namnen på teman kan komma att justeras något.

Vilket tema(n) passar bäst in på ditt objekt. Det går att välja flera teman.

Kommer besökare ha tillgång till en toalett under sitt besök?*

Denna information kommer att användas för att hjälpa besökarna planera sitt besök.

Vilken typ av tillgänglighetsanpassning finns?

Denna information kommer användas för att hjälpa besökarna filtrera objekt samt för att hjälpa dem planera sitt besök.

Typ av tillgänglighetsanpassning

Önskas ett bokningssystem där besökarna föranmäler sig?*

Vi strävar efter att göra festivalen så öppen som möjligt och kommer därför endast ordna bokningssystem vid få särskilda fall efter överenskommelse med OH Stockholm. Vi kan ordna ett bokningssystem på vår hemsida där besökare kan boka plats.

Hur många besökare kan tas emot per visning som kräver bokning?

Vem är fastighetsägaren av objektet?*

Denna information kommer att användas i en faktaruta.

Vem är objektets arkitekt?*

Om det finns information kring arkitekten/arkitekterna för objektet/programpunkten fylls detta i här. Denna information kommer att användas i en faktaruta.

Vilken/vilka typer av visningar kommer att erbjudas besökarna?

Denna information kommer användas för att hjälpa besökarna planera sitt besök.

Viken typ av visning passar in på ditt objekt? Flera alternativ går bra.

Finns följande i anslutning till eller i närheten av objektet?*

Denna information kommer användas för att hjälpa besökarna planera sitt besök.

Kryssa i ett eller flera alternativ

Språk

Ange vilka språk som visningarna kommer att vara på.

Om visningar sker på engelska förtydliga här vilken eller vilka visningstider det gäller.

Hemsida

Här finns möjlighet att länka vidare till hemsida med mer information om objektet. T. ex. fastighetsägaren eller arkitektens hemsida.

Uppladdning av bilder

I detta avsnitt ska de bilder som används i programmet laddas upp. Det är viktigt att följa riktlinjerna för namngivning av bilderna för att underlätta OH Stockholms interna logistik. För att bilderna ska se bra ut på hemsidan rekommenderas ett format 1920x1080 pixlar eller motsvarande.

Rättigheter

Utställaren ansvarar för att fullständiga rättigheter till bilderna som laddas upp nedan finns samt att bilderna får användas av Open House Stockholm i programmet och marknadsföring av programmet. Det åligger utställaren att garantera att dessa fotografier inte inkräktar på annans upphovsrätt eller varumärkesrätt. I de fall där Open House Stockholm får upphovsrättsliga problem till följd av att rättigheter inte finns och kostnader förknippade därmed uppstår så kommer utställaren att göras ansvarig och behöva stå för kostnaden. Därför är det viktigt att det endast laddas upp bilder där utställaren har rätten att överlåta bilder till Open House Stockholm.

Huvudbild objekt

Denna bild kommer användas i översiktsvyn över alla programpunkter för att locka besökare till objektet. Den kommer också användas som huvudbild i detaljvyn över objektet där besökare kan läsa mer och planera sitt besök. Vänligen namnge bilden enligt följande: objektNamnBild1_NamnFotograf.
T.ex. slakthusområdet1_Förnamn_Efternamn

Namn på fotograf till huvudbild*

Ladda upp bild

Övriga bilder på objektet

Här laddas ytterligare bilder på objektet upp. Dessa kommer användas i ett bildspel i den detaljerade vyn av objektet. Vänligen namnge bilden med enligt följande: objektNamnBild#_NamnFotograf.
T.ex. slakthusområdet2_Förnamn_Efternamn, slakthusområdet3_Förnamn_Efternamn, osv.

Ladda upp bilder

Namn på fotograf/er

Vem har fyllt i formuläret?

bottom of page